Statistiken ger värdefull kunskap för spel på trav

Att spela smart innebär att vara påläst, inte bara om aktuell form, balansinfo, tränarintervjuer och annnan mjukare, kvalitativ data. Det handlar även om att analysera den mer hårda, kvantitativa datan, t.ex. hur ofta favoriter vinner, spårens betydelse, vikten av position, osv. Till exempel är det extremt dyrt att spela V75-system helt utan favoriter, eftersom sannoliken för att en sådan rad inträffar är mycket liten, historiskt endast 1-2 gånger per år.

Denna sektion kommer att utökas vartefter, men här nedan följer en del intressant statistik kring spel på trav.

 

Kort och gott

- V75: Favoriten har 33 procents chans i snitt, guldfavoriten har 40 procents vinstchans i snitt och att det blir 2-3 favoriter på V75 i 58 procent av omgångarna. Känner du till sådana siffror så kan du utnyttja det som grund för ditt spel.

- Spelarna fokuserar för mycket på kuskar, de bästa kuskarna har inte en överlägsen infriandeprocent, tvärtom blir de ofta överspelade för att de vinner många lopp.

- Spårens betydelse i kortlopp: Spelarna tenderar allt för ofta att tippa den bästa hästen, när man vet att det är spåren som ger utslag i loppen.

- Positionernas betydelse: hästarna som ligger längre bak än tredje par utvändigt vinner bara 18 procent av loppen tillsammans. (fjärde-,femte- och sjätte utvändigt och invändigt).

- Spetschansen är undervärderad, spetshästar vinner mer än favoriter, och betalar ofta ett bättre odds. I snitt vinner ledarhästen hela 45 procent av loppen medan favoriten har 33 i segerprocent.


Eventuella fallgropar

- Klumpa inte ihop statistiken! Vid montélopp startar 10 hästar i bredd och vid handikapplopp 15 bakom bilen där högre startprissumma medför sämre startspår. Måste särredovisas!

- Ta hänsyn till strykningar! Dessa medför att förutsättningarna förändras och i vissa fall flyttas hästar till nytt startspår.

- Tänk på vilken bana det är! På Open Stretch-banor har segrarna från ledning sjunkit från 43% till 30%, medan segrar från rygg ledaren ökat från 7% till 20%. Även hur långt det är till kurvan från startlinjen är något som påverkar statistiken.

 

Spårstatistik 2014

Auto alla banor/spelformer

Antal av segrar Spår                            
Distans  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1140 17% 17% 0% 33% 0% 17% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1609 12% 15% 10% 13% 11% 10% 8% 5% 7% 4% 2% 3% 1% 1% 0%
1640 11% 11% 11% 12% 14% 10% 8% 4% 5% 7% 6% 2% 0% 0% 0%
1646 0% 0% 8% 17% 17% 8% 17% 8% 8% 0% 8% 8% 0% 0% 0%
1660 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1680 13% 13% 13% 11% 13% 9% 2% 2% 11% 4% 4% 2% 0% 0% 0%
1700 13% 13% 0% 25% 25% 0% 0% 0% 13% 0% 13% 0% 0% 0% 0%
2040 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2080 5% 9% 32% 14% 14% 9% 9% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0%
2100 13% 13% 10% 15% 6% 12% 4% 4% 9% 6% 4% 4% 0% 0% 1%
2140 9% 9% 10% 12% 14% 10% 8% 5% 7% 7% 5% 3% 1% 1% 1%
2148 13% 6% 19% 13% 0% 6% 19% 0% 6% 6% 13% 0% 0% 0% 0%
2480 0% 22% 0% 22% 11% 11% 0% 11% 0% 22% 0% 0% 0% 0% 0%
2609 0% 20% 10% 20% 10% 10% 0% 0% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 0%
2640 9% 11% 12% 10% 11% 9% 10% 4% 6% 6% 8% 5% 0% 0% 0%
2650 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0%
3140 0% 10% 0% 0% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 0% 0% 0% 0%
Totalsumma 10% 10% 10% 12% 13% 10% 8% 4% 6% 7% 5% 3% 0% 0% 0%


 

Auto alla banor V75

Antal av segrar Spår                      
Distans 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1609 17% 14% 14% 17% 14% 7% 3% 7% 3% 0% 3% 0%
1640 10% 15% 11% 17% 15% 5% 2% 4% 4% 10% 7% 2%
1646 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2100 11% 22% 11% 0% 11% 22% 11% 0% 11% 0% 0% 0%
2140 12% 11% 8% 11% 15% 8% 6% 2% 6% 10% 4% 6%
2148 0% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 33% 0%
2609 0% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 20% 0%
2640 9% 17% 5% 5% 9% 3% 16% 2% 7% 10% 12% 5%
2650 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3140 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
Totalsumma 11% 13% 9% 11% 13% 7% 7% 3% 6% 9% 6% 5%


Komplett Spårstatistik Svensk Travsport 2014